Friday, 25 November 2011

Rancangan Pengajaran Matematik Tahun 6 - Lesson Study (NKRA)

Mata pelajaran             : Matematik
Kelas                            : Tahun 6 Ceria
Tarikh                           : 29 Jun 2011
Masa                             : 07.45 pagi – 08.45 tgh (60 minit)
Bilangan murid            : 20 orang
Tajuk                            : Bentuk Dan Ruang
Bidang pelajaran          : Bentuk Dua Dimensi
Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengenali bentuk-bentuk dua dimensi dan telah   
                                       mempelajari cara-cara mengira perimeter sesebuah bentuk dua dimensi.
Objektif pembelajaran: Mencari luas

Hasil pembelajaran    : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:       
a.      Menjelaskan cara yang betul untuk mencari luas bagi sesuatu segiempat ataupun segitiga.
Nilai Murni                : Kerjasama, Menepati Masa
Strategi P & P                        : Bersoaljawab, Perbincangan          
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Luas Kawasan
a.      Luas segiempat panjang x lebar
b.     Luas segitiga ½ x tapak x tinggi
c.      Dua dimensi
d.     Dipengaruhi oleh jenis bentuk (segiempat dan segitiga)
Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Projektor           – 1
Komputer riba   – 1
Kad manila        – 5
Pen marker         – 5
Gunting              – 5
Gam                    – 5
Langkah berjaga-jaga:
Menggunakan gunting dengan berhati-hati bagi mengelakkan perkara tidak diingini  
berlaku.


Fasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru

Set Induksi
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)

Sesuatu bentuk dua dimensi mempunyai perimeter tersendiri.


-  Guru mempamerkan slaid gambar benda-benda maujud menerusi projektor di hadapan kelas.
Contoh :
- Segiempat                             - Segitiga

Guru bersoaljawab berkaitan bentuk dua dimensi yang dipamerkan.
-  Guru meminta murid menyatakan cara pengiraan perimeter bagi bentuk dua dimensi.
-  Guru berbincang dengan murid.
-  Guru meneruskan proses pengajaran.

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan Slaid gambar dua dimensi

Langkah 1
Menstruktur/ Menstruktur semula
(30 min)

Luas Kawasan
-  Luas segiempat = panjang  x lebar
-  Luas segitiga ½ x tapak x tinggi
-  Dua dimensi
-  Dipengaruhi oleh bentuk ( segitiga x segiempat )


-  Guru meminta murid untuk membentuk beberapa kumpulan.
-  Setiap kumpulan diedarkan kad manila, pen marker, gam dan keratan kertas berwarna.
-  Guru menerangkan kepada murid bahawa setiap kumpulan perlu melekatkan kertas berwarna di dalam segiempat yang disediakan.
-  Contoh aktiviti :

                   = 1 unit

-  Murid menjalankan kajian bagaimana luas sesebuah segiempat dapat dicari.
-  Wakil setiap kumpulan ke hadapan kelas untuk membentangkan jawapan masing-masing.
-  Guru mengadakan perbincangan dengan semua murid.
-  Guru menjelaskan bahawa untuk mencari luas sesebuah segiempat, panjang mesti didarab dengan lebar.
-  Guru menunjukkan contoh-contoh lain pengiraan luas bagi segiempat.


Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan.

Sumber Pengajaran : Kad Manila, Pen Marker, Gunting, Gam

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa

Langkah 2
Aplikasi Idea
(20 min)

Mencari luas sesebuah kawasan (segiempat).


-  Guru mengedarkan kad-kad aktiviti kepada setiap kumpulan.
-  Contoh Soalan :


                    3cm                              3cm
         3cm                        6cm
      -cari luas bagi segiempat diberi.
-  Murid berbincang di dalam kumpulan masing-masing dan menyelesaikan pada ruangan yang disediakan.
-  Guru membimbing kumpulan yang lemah.
-  Guru meminta wakil setiap kumpulan datang ke hadapan kelas untuk membentangkan hasil kerja mereka.
-  Guru berbincang dengan murid dapatan daripada pembentangan setiap kumpulan.

Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan.
Sumber pengajaran: kad aktiviti, pen marker
Langkah 3

-  Murid diedarkan dengan kertas A4.
-  Guru menerangkan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh murid.
i)           Murid diminta melipatkan kertas tersebut.
ii)         Guru menyoal murid berkaitan pengiraan luas segitiga.
-  Guru menjelaskan konsep ukuran luas bagi sesebuah segitiga.
-  Guru menunjukkan contoh kepada murid.
-  Guru berbincang dengan murid.


Refleksi/
Penutup
(5 min)

Luas Kawasan
-  Luas segiempat p x l
-  Luas segitiga ½ x tapak x tinggi
-  Dua dimensi
-  Dipengaruhi oleh bentuk ( segitiga x segiempat )


-  Guru mengedarkan lembaran aktiviti kepada setiap murid.
-  Setiap murid diminta menjawab pada masa yang ditetapkan.
-  Guru berbincang dengan murid.
-  Murid yang berjaya menjawab dengan betul diberi hadiah.
-  Guru bertanya kepada murid tentang apa yang dipelajari pada hari ini.
-  Guru mengedarkan kertas lembaran kerja kepada setiap murid.


Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid Pengajaran dan Pembelajaran


No comments:

Post a Comment