Friday, 25 November 2011

Rancangan Pengajaran Matematik Tahun 6 - Lesson Study (NKRA)

Mata pelajaran             : Matematik
Kelas                            : Tahun 6 Ceria
Tarikh                           : 29 Jun 2011
Masa                             : 07.45 pagi – 08.45 tgh (60 minit)
Bilangan murid            : 20 orang
Tajuk                            : Bentuk Dan Ruang
Bidang pelajaran          : Bentuk Dua Dimensi
Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengenali bentuk-bentuk dua dimensi dan telah   
                                       mempelajari cara-cara mengira perimeter sesebuah bentuk dua dimensi.
Objektif pembelajaran: Mencari luas

Hasil pembelajaran    : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:       
a.      Menjelaskan cara yang betul untuk mencari luas bagi sesuatu segiempat ataupun segitiga.
Nilai Murni                : Kerjasama, Menepati Masa
Strategi P & P                        : Bersoaljawab, Perbincangan          
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Luas Kawasan
a.      Luas segiempat panjang x lebar
b.     Luas segitiga ½ x tapak x tinggi
c.      Dua dimensi
d.     Dipengaruhi oleh jenis bentuk (segiempat dan segitiga)
Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Projektor           – 1
Komputer riba   – 1
Kad manila        – 5
Pen marker         – 5
Gunting              – 5
Gam                    – 5
Langkah berjaga-jaga:
Menggunakan gunting dengan berhati-hati bagi mengelakkan perkara tidak diingini  
berlaku.


Fasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru

Set Induksi
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)

Sesuatu bentuk dua dimensi mempunyai perimeter tersendiri.


-  Guru mempamerkan slaid gambar benda-benda maujud menerusi projektor di hadapan kelas.
Contoh :
- Segiempat                             - Segitiga

Guru bersoaljawab berkaitan bentuk dua dimensi yang dipamerkan.
-  Guru meminta murid menyatakan cara pengiraan perimeter bagi bentuk dua dimensi.
-  Guru berbincang dengan murid.
-  Guru meneruskan proses pengajaran.

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan Slaid gambar dua dimensi

Langkah 1
Menstruktur/ Menstruktur semula
(30 min)

Luas Kawasan
-  Luas segiempat = panjang  x lebar
-  Luas segitiga ½ x tapak x tinggi
-  Dua dimensi
-  Dipengaruhi oleh bentuk ( segitiga x segiempat )


-  Guru meminta murid untuk membentuk beberapa kumpulan.
-  Setiap kumpulan diedarkan kad manila, pen marker, gam dan keratan kertas berwarna.
-  Guru menerangkan kepada murid bahawa setiap kumpulan perlu melekatkan kertas berwarna di dalam segiempat yang disediakan.
-  Contoh aktiviti :

                   = 1 unit

-  Murid menjalankan kajian bagaimana luas sesebuah segiempat dapat dicari.
-  Wakil setiap kumpulan ke hadapan kelas untuk membentangkan jawapan masing-masing.
-  Guru mengadakan perbincangan dengan semua murid.
-  Guru menjelaskan bahawa untuk mencari luas sesebuah segiempat, panjang mesti didarab dengan lebar.
-  Guru menunjukkan contoh-contoh lain pengiraan luas bagi segiempat.


Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan.

Sumber Pengajaran : Kad Manila, Pen Marker, Gunting, Gam

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa

Langkah 2
Aplikasi Idea
(20 min)

Mencari luas sesebuah kawasan (segiempat).


-  Guru mengedarkan kad-kad aktiviti kepada setiap kumpulan.
-  Contoh Soalan :


                    3cm                              3cm
         3cm                        6cm
      -cari luas bagi segiempat diberi.
-  Murid berbincang di dalam kumpulan masing-masing dan menyelesaikan pada ruangan yang disediakan.
-  Guru membimbing kumpulan yang lemah.
-  Guru meminta wakil setiap kumpulan datang ke hadapan kelas untuk membentangkan hasil kerja mereka.
-  Guru berbincang dengan murid dapatan daripada pembentangan setiap kumpulan.

Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan.
Sumber pengajaran: kad aktiviti, pen marker
Langkah 3

-  Murid diedarkan dengan kertas A4.
-  Guru menerangkan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh murid.
i)           Murid diminta melipatkan kertas tersebut.
ii)         Guru menyoal murid berkaitan pengiraan luas segitiga.
-  Guru menjelaskan konsep ukuran luas bagi sesebuah segitiga.
-  Guru menunjukkan contoh kepada murid.
-  Guru berbincang dengan murid.


Refleksi/
Penutup
(5 min)

Luas Kawasan
-  Luas segiempat p x l
-  Luas segitiga ½ x tapak x tinggi
-  Dua dimensi
-  Dipengaruhi oleh bentuk ( segitiga x segiempat )


-  Guru mengedarkan lembaran aktiviti kepada setiap murid.
-  Setiap murid diminta menjawab pada masa yang ditetapkan.
-  Guru berbincang dengan murid.
-  Murid yang berjaya menjawab dengan betul diberi hadiah.
-  Guru bertanya kepada murid tentang apa yang dipelajari pada hari ini.
-  Guru mengedarkan kertas lembaran kerja kepada setiap murid.


Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid Pengajaran dan Pembelajaran


Ceramah Teknik Menjawab Soalan Matematik untuk Tahun 6 dan Tahun 5

Cara Ingat Formula Matematik Guna Lagu

Wednesday, 23 November 2011

Kemahiran Berfikit Dalam Matematik

http://www.slideshare.net/jelina81/kemahiran-berfikir-dalam-matematik-9904153

Bahan Bantu Mengajar

http://www.slideshare.net/amoi286/abm-matematik

Contoh Rancangan Pengajaran KSSR Matematik Tahun 1Mata pelajaran           : Matematik
Kelas                            : Tahun 1 Ceria
Tarikh                          : 04 November 2011
Masa                            : 09.30 pagi  – 10.00 pagi  (30 minit)
Bilangan murid            : 15 orang
Konsep/prinsip/           : jumlah wang = hasil tambah kesemua nilai wang yang diberi.
hukum/teori
Bidang                       : Nombor Dan Operasi
Tajuk                         : Wang Hingga RM10
Pengetahuan sedia ada   : Murid telah mengetahui nilai wang kertas dan nilai wang syiling.
Standard Kandungan     :4.2 Murid dibimbing untuk;
                                        Tambah melibatkan wang.
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk;
       (i) Tambah :
                                         (a) sen hingga RM1,
                                         (b) ringgit hingga RM10,
Nilai Murni                        : Semangat Keusahawanan, Berjimat Cermat dan Bekerjasama
Strategi P & P                  : Bersoaljawab, Perbincangan
EMK                                 : Keusahawanan


Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1.     Persediaan
Pemerhatian dan Analisis
a. Minta murid membuat
pemerhatian terhadap jenis-jenis
duit yang dipamerkan oleh guru.
 b. Dua orang murid diminta
mengambil sekeping duit syiling
setiap orang.
 
       Pelajar A             Pelajar B


c. Dua orang murid diminta
mengambil sekeping wang kertas
setiap orang.

 
Pelajar A                   Pelajar B
i. Nyatakan jumlah duit  syiling.
ii. Nyatakan jumlah wang kertas.
iii. Berapakah beza duit syiling dan
wang kertas?i. Ambil sekeping duit syiling
setiap seorang.
ii. Nyatakan nilai duit itu kepada
kawan kamu.
iii. Berapakah jumlah duit
mereka?
iv. Bagaimanakah kamu tahu?


i. Ambil sekeping wang kertas
setiap seorang.
ii. Nyatakan nilai wang itu kepada
kawan kamu.
iii. Berapakah jumlah wang
mereka?
iv. Bagaimanakah kamu tahu?


d. Edarkan contoh duit syiling.
e. Murid menambah duit syiling
berpandukan contoh duit yang
telah diedarkan.
f. Murid berbincang kaedah
menyatukan nilai wang.

60 sen + 30 sen

 g. Mengedarkan contoh duit kertas.
h. Murid menambah duit kertas
berpandukan contoh duit yang
telah diedarkan.
i. Murid bincang kombinasi nilai duit yang sama dengan hasil tambah
sebelum ini.

RM5 + RM4=


 


v. Ambil 2 keping syiling 50 sen,
5 keping syiling 20 sen,
10 keping syiling 10 sen dan
20 keping syiling 5 sen.
vi. Tunjukkan kombinasi wang.
syiling seperti kad imbasan di
papan tulis.
vii. Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan.
viii. Ambil 1 keping wang kertas.
RM10, 2 keping wang kertas
RM5 dan 10 keping wang kertas.
RM1
ix. Tunjukkan kombinasi wang.
kertas seperti kad imbasan di
papan tulis.
x. Bincangkan kombinasi wang kertas lain yang bersamaan.Imaginasi
Penjanaan idea

a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti lakonan antara penjual dengan pembeli.
c. Akiviti dilakukan oleh murid.
i. Minta murid menggunakan
wang contoh melakukan
aktiviti jual beli berdasarkan
arahan guru.
Contoh barangan:30 sen                         20 sen  
 

50 sen                         10 sen
 

                   40 sen
 Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.
i. Guru melantik seorang penjual

ii.Guru mengedarkan wang contoh kepada beberapa orang murid.
iii. Bincangkan.
iv. Murid perlu mengira wang yang perlu di bayar.
v. Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar?
vi. Bincangkan hasil kerja yang
kamu lakukan?Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu aktiviti jual beli.


Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Setiap kumpulan diberi dengan beberapa keping wang syiling.
b. Murid diminta menyenaraikan barangan-barangan yang dapat dibeli dengan wang yang diberikan berdasarkan contoh barangan yang diberi.
i.Berapakah nilai wang yang kamu ada?
ii.Barangan apakah yang dapat kamu beli dengan nilai wang tersebut?
iii.
Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar?


Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 55 kepada setiap
murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.


Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 55.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.


Nilai dan Sikap

Semangat keusahawanan, berjimat cermat dan berkerjasama.