Wednesday, 23 November 2011

Contoh Rancangan Pengajaran KSSR Matematik Tahun 1Mata pelajaran           : Matematik
Kelas                            : Tahun 1 Ceria
Tarikh                          : 04 November 2011
Masa                            : 09.30 pagi  – 10.00 pagi  (30 minit)
Bilangan murid            : 15 orang
Konsep/prinsip/           : jumlah wang = hasil tambah kesemua nilai wang yang diberi.
hukum/teori
Bidang                       : Nombor Dan Operasi
Tajuk                         : Wang Hingga RM10
Pengetahuan sedia ada   : Murid telah mengetahui nilai wang kertas dan nilai wang syiling.
Standard Kandungan     :4.2 Murid dibimbing untuk;
                                        Tambah melibatkan wang.
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk;
       (i) Tambah :
                                         (a) sen hingga RM1,
                                         (b) ringgit hingga RM10,
Nilai Murni                        : Semangat Keusahawanan, Berjimat Cermat dan Bekerjasama
Strategi P & P                  : Bersoaljawab, Perbincangan
EMK                                 : Keusahawanan


Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1.     Persediaan
Pemerhatian dan Analisis
a. Minta murid membuat
pemerhatian terhadap jenis-jenis
duit yang dipamerkan oleh guru.
 b. Dua orang murid diminta
mengambil sekeping duit syiling
setiap orang.
 
       Pelajar A             Pelajar B


c. Dua orang murid diminta
mengambil sekeping wang kertas
setiap orang.

 
Pelajar A                   Pelajar B
i. Nyatakan jumlah duit  syiling.
ii. Nyatakan jumlah wang kertas.
iii. Berapakah beza duit syiling dan
wang kertas?i. Ambil sekeping duit syiling
setiap seorang.
ii. Nyatakan nilai duit itu kepada
kawan kamu.
iii. Berapakah jumlah duit
mereka?
iv. Bagaimanakah kamu tahu?


i. Ambil sekeping wang kertas
setiap seorang.
ii. Nyatakan nilai wang itu kepada
kawan kamu.
iii. Berapakah jumlah wang
mereka?
iv. Bagaimanakah kamu tahu?


d. Edarkan contoh duit syiling.
e. Murid menambah duit syiling
berpandukan contoh duit yang
telah diedarkan.
f. Murid berbincang kaedah
menyatukan nilai wang.

60 sen + 30 sen

 g. Mengedarkan contoh duit kertas.
h. Murid menambah duit kertas
berpandukan contoh duit yang
telah diedarkan.
i. Murid bincang kombinasi nilai duit yang sama dengan hasil tambah
sebelum ini.

RM5 + RM4=


 


v. Ambil 2 keping syiling 50 sen,
5 keping syiling 20 sen,
10 keping syiling 10 sen dan
20 keping syiling 5 sen.
vi. Tunjukkan kombinasi wang.
syiling seperti kad imbasan di
papan tulis.
vii. Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan.
viii. Ambil 1 keping wang kertas.
RM10, 2 keping wang kertas
RM5 dan 10 keping wang kertas.
RM1
ix. Tunjukkan kombinasi wang.
kertas seperti kad imbasan di
papan tulis.
x. Bincangkan kombinasi wang kertas lain yang bersamaan.Imaginasi
Penjanaan idea

a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti lakonan antara penjual dengan pembeli.
c. Akiviti dilakukan oleh murid.
i. Minta murid menggunakan
wang contoh melakukan
aktiviti jual beli berdasarkan
arahan guru.
Contoh barangan:30 sen                         20 sen  
 

50 sen                         10 sen
 

                   40 sen
 Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.
i. Guru melantik seorang penjual

ii.Guru mengedarkan wang contoh kepada beberapa orang murid.
iii. Bincangkan.
iv. Murid perlu mengira wang yang perlu di bayar.
v. Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar?
vi. Bincangkan hasil kerja yang
kamu lakukan?Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu aktiviti jual beli.


Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Setiap kumpulan diberi dengan beberapa keping wang syiling.
b. Murid diminta menyenaraikan barangan-barangan yang dapat dibeli dengan wang yang diberikan berdasarkan contoh barangan yang diberi.
i.Berapakah nilai wang yang kamu ada?
ii.Barangan apakah yang dapat kamu beli dengan nilai wang tersebut?
iii.
Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar?


Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 55 kepada setiap
murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.


Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 55.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.


Nilai dan Sikap

Semangat keusahawanan, berjimat cermat dan berkerjasama.

No comments:

Post a Comment